Derin Ven Trombozu, DVT olarakta bilinir, derin damarlarda oluşan kanın pıhtı formasyonudur (tromboz). Vucut içerisinde her hangi bir bölgede oluşabilir ama daha çok pıhtı formu bacaktaki ve pelvik alandaki derin damarlarda oluşur. Bazen tüm dolaşım içinde farkedilmez ve engel yaratmaz. Fakat genellikle pıhtı kan dolaşımını engeller ve semptomların oluşmasına sebep olur. Hastalığın son safhasında şişlikler oluşur ve hasta acı çekmeye başlar. Bu durum hastayı medikal olarak sorunu çözme arayışına zorlar. Keşfedildiklerinde ve acil olarak tedavi uygulandığında, bir çok DVT vakası yaşamsal risk taşımaz. Bununla birlikte, yaklaşık vakaların üçte biri, trombozdan dolayı damar zarar görmüşse sonuçta damarın bir gelişmiş Post Trombotik Sendroma dönüşmesine sebep olabilir. Kandaki pıhtı derin damardan ayrılıp damarı tıkadığında ve damardan vucudun üst bölümüne doğru akciğer arterisine yerleşene kadar ilerlediğinde,bu durum en ciddi DVT komplikasyonu durumudur. Maalesef, bu durum, Pulmonary Embolizm diye bilinir. Potansiyel olarak öldürücüdür ve Kuzey Amerika kıtasındaki ani ölümlerin sebepleri arasında ikinci sıradadır.


Aslında, derin damarlarda kanın pıhtı formasyonu yaratmasındaki mekanizmanın altında yatan mekanizme 3 temel öğeye daraltılabilir. Bunlar:

Ø Derin damarlardaki yavaş kan akışı
Ø Kişinin yaratılıştan gelen genetik özelliklerinden
Ø İç damar duvarında iltihaplanma

Çoğunlukla, DVT bu yukarıda bahsedilen faktörlerin birleşiminden oluşur. Fakat bunlardan yanlızca birine bile geliştirici bir müdahale yapmak sorunun üstesinden gelmeye yarayabilir.


Kimler DVT den şikayetçilerdir?

Eğer aşağıdakilerden biri bile sizde varsa, risk altında olabilirsiniz.
 • Yakında önemli cerrahi operasyon geçirenler
 • Geçici veya daimi hareketsizlik
 • DVT geçmişi olan
 • Hormonal tedavi görenler, oral yolla ilaç kullananlar dahil
 • Hamilelik ve doğum
 • Önceden veya hala kanser olanlar
 • Konjestif kalp yetmezliği olanlar
 • Pıhtılaşma abnormalitesi olanlar
 • Obezite
 • Sigara tiryakileri
 • İlerleyen yaş